Sunday the 17th - Camping de Hoogte - by Paul van de Wiel
  • In de uitgestrekte polders van SchouwenDuivenland vindt U Camping de Hoogte.

  • Camping de Hoogte is een gezellige gezinscamping met staanplaatsen en vakantiewoningen.

  • Vergezicht op de prachtige stad Zierikzee.

  • Kindvriendelijk, heerlijk rust, goede voorzieningen.

  • Camping de Hoogte biedt ruime staanplaatsen welke allemaal dicht bij sanitaire voorzieningen liggen.

  • Een tochtje naar de Oosterschelde dam, op slechts 10 km, is een absolute aanrader.

  • Deze oase van rust is een uitstekend startpunt om de mooiste plekjes van Zeeland te zien.

  • Schitterende zonsondergangen zijn bij de prijs inbegrepen.

Wijds...dat is eigenlijk het eerste waar je aan denkt bij het horen van de naam Zeeland.

Schouwen Duiveland, het meest noordelijke deel van de provincie vormt hierop geen uitzondering. Wijds zijn hier de luchten, wijds is het 17 kilometer lange Noordzeestrand, wijds is ook het landschap achter de duinen en dijken. Op het platteland zijn de dorpen van verre herkenbaar aan hun torenspits. Nergens wordt het zicht verstoord door industrie. In plaats daarvan bloeiende dijken, bossen en uitgestrekte duingebieden. Kortom: Schouwen Duiveland heeft alles waar Zeeland trots op mag zijn. Rust, ruimte, romantiek, ..... en daarbij nog veel meer!

De stranden zijn hier breed en schoon. Het zwemwater is veilig. Niet voor niets is de Kop van Schouwen zo geliefd. Bovendien is het de plek met de meeste zonuren van Nederland. Op de meren gaat actieve beoefening van de water-sport hand in hand met natuurbeleving.

Schouwen-Duiveland biedt haar bezoeker meer dan alleen zon, zee en strand alleen. Rust en ruimte kenmerkt het land achter dijk en duin. Urenlang fietsen over de oude dijken, wandelen door prachtige natuurgebieden en historische stadjes als Zierikzee of Brouwershaven, een 'bewaterwijzerde' kanoroute, een museum 'watersnood 1953' een herinnering aan de eeuwigdurende strijd tegen het water. Of wat te denken van een 'Kijkje op 't erf', een kijkje achter de schermen bij agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland, die veelal op traditionele manier produkten verwerken. Bereiding van zuivelpodukten, jam maken of kweken van escargots. Wanneer u hier het fijne van wil weten is een bezoek aan een van de deelnemende bedrijven meer dan de moeite waard.

Te midden van Schouwen-Duiveland ligt Camping "De Hoogte" net buiten het dorp Kerkwerve op ca. 5 km van de vestingsstad Zierikzee ca. 2 km van de Oostersschelde.

De historische stadjes Zierikzee en Brouwershaven hebben door de loop der eeuwen hun middeleeuwse charme weten te bewaren. Meer dan 700 monumenten zijn stille getuigen van de bloei van weleer... Gezellige terrasjes langs de waterkant en kleine restaurants waar u kunt kennismaken met die typisch Zeeuwse gerechten zoals mosselen, zeekraal en koffie met een bolus zijn toevoegingen uit het heden. Verder kent Schouwen-Duiveland gezellige familiebadplaatsen als Renesse of Burgh-Haamstede. Het vissersdorp bij uitstek is Bruinisse. U treft hier dan ook vanzelfsprekend het visserijmuseum aan.

Schouwen-Duiveland heeft verschillende kleine dorpjes, waarvan een met stip aan het stijgen wat betreft de (internationale) bekendheid: Dreischor, het groenste dorp van Nederland dingt mee naar de titel van "Groenste dorp in Europa".

Naast het toerische zee, strand, duinen en de vele toeristische (bad)plaatsen heeft Schouwen-Duiveland ook op het gebied van natuur vermaak te bieden. Staatsbosbeheer (beheerseenheid Noord Zeeland) organiseert het gehele jaar door excursies door unieke natuurgebieden op Schouwen-Duiveland. Excursies door de Boswachterij Westerschouwen, alsook door de Meeuwenduinen. Voor beide excursies moet u zich van te voren aanmelden bij ons VVV kantoor in Burgh-Haamstede. De rondleidingen duren ruim 2 uur.

De Domeinen, het 300 hectare grote bos van de Boswachterij Westerschouwen biedt de wandelaar naast een unieke flora en fauna prachtige vergezichten. In de herfst zijn hier op sommige plaatsen wel 50 soorten paddestoelen te zien. U kunt dit gebied uitgebreid verken- nen dankzij een aantal uitgezette routes. Misschien heeft u in de wintermaanden het geluk een ree te zien, of een konijn of bunzing die uw pad kruist. Strandovergangen maken het u mogelijk een boswandeling te combineren met uitwaaien op het strand.

Ook de oude buitenplaats Schuddebeurs wordt omringd door bos. Het loofbos van Mon Plaisir is vrij toegankelijk. In het voorjaar is het rond de plas een drukte van belang als duizenden padden op trek hier samen komen om zich voort te planten. Bij Renesse kunt u wandelen rond het binnenmeer De Vroonplas en ook de Vier Bannen in Ouwerkerk en het krekengebied van de Schelphoek bieden u de combinatie bos en water.

Plan Tureluur beoogt de natuurwaarde van het Oosterscheldegebied te vergroten door de reeds bestaande kleine natuurgebiedjes met elkaar te verbinden. Door aankoop van voor- malige landbouwgebieden en ruilverkaveling zal in de toekomst sprake zijn van een groot, aaneengesloten gebied dat voldoende leefruimte en bescherming biedt aan de hier levende vogels. Afwisseling van natte en droge plekken maakt dit gebied buitengewoon aantrekkelijk voor vogels.

Door oude ingedijkte getijdestromen en dijkdoorbraken zijn er op Schouwen Duiveland kreken ontstaan. Het brakke water zorgt voor bijzondere planten- en bomengroei rondom de kreken. Vogels zoals kluut, tureluur, grutto, wilde eenden en zwanen zijn in elk jaargetijde te zien in het vogelrijke gebied de Schelphoek bij Serooskerke, de Steenzwaan bij Schud- debeurs, het Dijkwater bij Sirjansland en De Maire bij Oosterland. In het krekengebied de Vier Bannen bij Ouwerkerk is behalve mooi natuurgebied ook ruimte om te zonnen, te zwemmen, te wandelen en paard te rijden.

Kortom Schouwen-Duiveland heeft voor elk wat wils.

Schouwen-duivenland is een heerlijk eiland om met de fiets te verkennen.

Hieronder vindt U de beschrijving van de Schouwen-Duivelandroute

De Schouwen-Duivelandroute is een fietsroute van 68 km Kaart en loopt langs Camping "De Hoogte". Hieronder staan enkele interessante punten uit de kaart beschreven.

1 Op 4 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. De kering werd in bijna tien jaar gebouwd met behulp van vaak nieuwe materialen, vaartuigen en technieken. De 62 stalen schuiven in de drie stroomgeulen Hammen, Schaar van Roggeplaat en Roompot kunnen op en neer bewegen. Bij gevaarlijk hoogwater worden de schuiven neergelaten, maar meestal staan ze geheven waardoor het getij in de Oosterschelde gehandhaafd blijft. De effecten van de kering op de geulen, platen, planten en dieren worden sinds de ingebruikneming intensief gevolgd.

2 De Plompe Toren is een overblijfsel van het verdronken dorp Koudekerke. De Oosterschelde was in de Middeleeuwen nog maar een stroompje. Het eiland Schouwen was in een soort middeleeuws Deltaplan in één keer van een ringdijk voorzien. Door overstromingen ging daarna veel land verloren, maar vooral ook door het wegzakken van dijken verdwenen in een paar honderd jaar zo'n twaalf dorpen.

3 De Schelphoek is ontstaan tijdens de overstroming in 1953. De grote caisson in de dijk is gebruikt om het laatste stroomgat af te sluiten. Rijkswaterstaat legde er in 1966 een werkhaven aan. Deze haven werd gebruikt tijdens de bouw van de Oosterscheldekering. Begin 1998 zijn de restanten van de voormalige werkhaven weer veranderd in een meer natuurlijk landschap, met broedeilandjes en duintjes.

4 De Prunjepolder is het laagste deel van Schouwen en was lange tijd, na het weggraven van het veen in de Middeleeuwen, een moerasachtig gebied. Vanaf 1877 verlaagde een stoomgemaal het waterpeil en dat veranderde het gebied in grasland, waar op veel plekken zout kwel-water vanuit de Oosterschelde omhoog sijpelt. Een deel van deze laag gelegen polder is onderdeel van het natuurplan "Tureluur". "De Prunje" wordt weer een zout-brak moeras, doorsneden met ondiepe slenken en brede geulen, waar 's zomers kluten en tureluurs broeden en in het najaar brandganzen en rotganzen grazen. Aan de andere kant van de weg liggen twee inlagen. Een inlaag is een smalle polder, ontstaan doordat er achter de zeedijk een reservedijk is aangelegd.

5 Kakkersweel is een waterplas achter de Schouwse dijk. De Schouwse dijk was hier tot aan het begin van de 15-de eeuw een zeedijk. Een weel is een stroomgat, dat na een dijkdoorbraak achter de dijk ontstond. Na de reparatie van de dijk, bleef de waterplas (weel) over. Nadat de Gouwe was ingepolderd, een water dat Schouwen van Duiveland scheidde, verloor de dijk zijn waterkerende functie. Nu is Kakkersweel een natuurreservaatje. De ondiepe plas is een pleisterplaats voor watervogels.

6 Schouwen-Duiveland bestond in de Middeleeuwen uit vier eilanden. Vooral in het stroomgebied van de Gouwe en het Dijkwater ontstond door inpolderingen een lappendeken aan polders en een variëteit aan dijken. Een groot deel van de Schouwse dijken werd bij herverkavelingen na de watersnoodramp van 1953 afgegraven. Een aantal overgebleven zandige, weinig bemeste dijken is wat plantengroei betreft zeer interessant. Typisch "Schouwse" dijkplanten zijn kruisdistel en beemdkroon.

7 Het Grevelingenmeer is in 1971 ontstaan door de aanleg van de Brouwersdam. Aanvankelijk verzoette het meer, maar door de aanleg van een spuisluis in de Brouwersdam blijft het nu zout. Rijkswaterstaat zet de spuisluis zoveel mogelijk open zodat vers Noordzeewater binnen kan stromen. Het zoute, schone en heldere water zorgt voor een rijke flora en fauna. Het meer is van internationale betekenis voor watervogels als fuut, geoorde fuut en de middelste zaagbek. Vis kan tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee heen en weer zwemmen en dat is belangrijk omdat veel vissoorten in de verschillende levensstadia een ander milieu nodig hebben.

8 Op vooral Schouwse en Zuidbevelandse dijken staan zogenaamde Muraitmuurtjes. Deze goedkope grondbesparende betonmuurtjes dienden ais dijkverhoging en zijn genoemd naar jonkheer De Muralt, een waterstaatsingenieur. In Zeeland zijn tussen 1906 en 1935 ruim 120 kilometer dijken met een Muraitmuur verhoogd. Dat is ongeveer een kwart van alle Zeeuwse zeedijken uit die periode. Na de stormramp van 1953 zijn de meeste muurtjes bij dijkverzwaringen verdwenen.

9 Het in 1997 in gebruik genomen Recreatie-Transferium in Renesse is een luxe gratis parkeerplaats. Wie een dagje naar het strand wil kan de auto op het Transferium achterlaten en comfortabel gratis met een ander vervoermiddel naar het strand worden gebracht, zonder parkeerproblemen. De wachttijd is hooguit tien minuten, die nuttig kan worden doorgebracht dankzij de aangeboden informatie. Het Transferium is een voorbeeldproject van de landelijke projectgroep Transferia van Rijkswaterstaat, aangemeld en verwezenlijkt door provincie, gemeente en Rijkswaterstaat Zeeland.

Fietsroute SchouwenDuivenland

cs17fiet

In de nabijheid van onze camping zijn diverse rondvaarten met motor- zeilschepen te boeken.

Op slechts 500 meter ligt forellenvijver 'de vrolijke gup', met maar liefst 10.000 vierkante meter oppervlakte zitten hier vast een paar forellen voor U in.

Hier kunt U van bla tot bla heerlijk ontspannen om daarna 's avonds een heerlijke zelf gevangen forel op de BBQ te gooien.

Sprache selektieren

Zoeken

Login Form